مدیریت مجتمع خود را هوشمند و آسان کنید

امروزه بدلیل مدرن و بزرگ شدن مجتمع ها چه مسکونی چه تجاری و چه اداری، مدیریت منظم و پیوسته امور اجرایی، نگهداری تاسیسات، کنترل هزینه ها و دریافتی ها نیازمند داشتن سیستم قدرتمند و در عین حال ساده می باشد که بتواند ضمن یادآوری به موقع اقدامات ، گزارشات جامع و مفیدی را در اختیار مدیران مربوطه قرار دهد.سامانه کلونیا شما را در نیل به این هدف همراهی می کند .

شروع

محبوب ترین سرویس های ما

محبوب ترین سرویس های ما که ما را از دیگران متمایز کرده است

اعلان ها و یادآوری ها

سیستم اعلان و یادآوری زمان تمدید بیمه نامه های ضروری و یا تمدید قراردادهای سرویس نگهداری و یادآوری پرداخت شارژ ماهانه به ساکنین

مدیریت بدهی مالکین و مستاجرین

امکان محاسبه بدهی به تفکیک مالک و مستاجر مطابق قانون تملک آپارتمان ها

ثبت و مدیریت واحدها

تعریف واحدهای مجتمع به همراه کلیه اطلاعات ثبتی و شناسه ای هر واحد به تفکیک بلوک و طبقه با ذکر تمامی ملحقات هر واحد شامل شماره کنتورها، پارکینگ ها و انباری ها