ثبت و مدیریت واحدها:

تعریف واحدهای مجتمع به همراه کلیه اطلاعات ثبتی و شناسه ای هر واحد به تفکیک بلوک و طبقه با ذکر تمامی ملحقات هر واحد شامل شماره کنتورها، پارکینگ ها و انباری ها

مدیریت اطلاعات مالکین و مستاجرین:

ورود اطلاعات هویتی هر مالک یا مستاجر، ثبت اطلاعات تماس، اختصاص واحدها به هریک از آنان

مدیریت هزینه ها:

تعریف سرفصل هزینه ها و ورود اطلاعات هرینه های انجام شده

مدیریت درآمدها:

تعریف سرفصل درآمد ها و ورود اطلاعات درآمدهای وصول شده

صدور قبض بدهی:

امکان صدور قبوض بدهی یا فاکتور پس از محاسبه خودکار بدهی های مالکین و مستاجرین

مدیریت سایر درآمدهای ناشی از دریافت از غیر ساکنین:

ثبت و مدیریت اطلاعات درآمدهایی غیر از دریافت از مالکین و مستاجرین به نفع شهرک، مانند اجاره سالن اجتماعات، تبلیغات در لینک آی و یا سود بانکی حساب ها

مدیریت بدهی مالکین و مستاجرین:

امکان محاسبه بدهی به تفکیک مالک و مستاجر مطابق قانون تملک آپارتمان ها

محاسبه آبونمان مصرفی هر واحد:

محاسبه میزان سهم هر واحد از آب و گاز مصرفی کل آپارتمان با قرائت و ثبت میزان مصرف کنتور تفکیکی

تعریف فرمول بدهی:

محاسبه بدهی هر واحد به صورت فرمول تعریف شده و با روش هایی مانند براساس نفرات، متراژ واحد، درصدی از نفر متراژ، براساس طبقه و غیره

مدیریت حساب ها و صندوق ها:

تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق های مجتمع با امکان مشخص نمودن مانده هر یک از حسابها

نقل و انتقال بین حساب ها:

انتقال وجوح دریافتی به حساب های بانکی ، پرداخت تنخواه به مدیر اجرایی

مدیریت مالکیت چند واحدی:

امکان ثبت بیش از یک واحد برای یک مالک و یا مستاجر و امکان تفکیک صورتحساب هر واحد بصورت جداگانه یا تجمیعی در سیستم

مدیریت اطلاعات و قراردادهای پیمانکاران:

ثبت اطلاعات کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی به همراه اطلاعات قراردادهای هریک مانند نگهبان، سرایدار، شرکت های سرویس و نگهداری تاسیسات، آسانسور و غیره

مدیریت اسناد و مدارک:

امکان ضمیمه نمودن کلیه اسناد کاغذی به اطلاعات ثبت شده مانند قرارداد مستاجرین و پیمانکاران، تصویر کارت ملی، شناسنامه کلیه چک های دریافتی و یا پیش فاکتورها

مدیریت مجوزها و قوانین:

 مواردی چون اسباب کشی، استفاده از آسانسور به منظور حمل اثاثیه، به کارگیری نگهبان، سرایدار برای امور شخصی هر واحد مستلزم صدور مجوز توسط مدیر می باشد

ثبت بازدید و سرویس تاسیسات:

امکان ثبت و نگهداری بازدید ها و سرویس های تاسیسات  که به بررسی عملکرد شرکت های طرف قرارداد و نیز صحت عملکرد تاسیسات کمک کننده است.

مدیریت چک های دریافتی و پرداختی:

ثبت چک های دریافتی و پرداختی، برگشت چک، تامین منبع پرداخت چک در سر رسید آن و نیز گزارش گردش چک ها

برگزاری نظرسنجی، مجمع و رای گیری:

امکان رای گیری و تشخیص رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی مالکین

اطلاعات تاسیسات و اموال:

 نگهداری اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری، شناسنامه  فنی و تخصصی به همراه زمان خرید تاسیسات و اموال ونیز شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش

مدیریت کاربران و سطوح دسترسی:

تعریف کاربران و ارایه سطوح دسترسی متفاوت برای حفاظت از امنیت

اعلان ها و یادآوری ها:

سیستم اعلان و یادآوریزمان وصول چک، پرداخت حقوق، تمدید بیمه نامه های ضروری و یا تمدید قراردادهای سرویس نگهداری  و یادآوری پرداخت شارژ ماهانه به ساکنین

سامانه ارسال پیامک به همراه شماره اختصاصی:

ارائه گزارش به مالکین و مستاجرین، ارسال صورتحساب، اطلاعات جلسات و غیره


لیست امکانات وقیمت نسخه های مختلف نرم مدیریت مجتمع های مسکونی،تجاری و اداری کلونیا


مشاهده نسخه دمو